уторак, 30. октобар 2012.

АПРИЛ


139.
Књижевност: Небеска река, Гроздана Олујић
140.
Књижевност: Пронађи и заокружи, Горан Петровић
141.
Граматика: Реченице по саставу
142.
Књижевност: Путовање у путопис, Вида Огњеновић
143.
Језичка култура: Шетња кроз шуму (говорна вежба)
144.
Књижевност: Двадесет хиљада миља под морем, Жил Верн
145.
Језичка култура: Атлантида у мојим мислима (седми домаћи задатак)
146.
Правопис: Језичке недоумице
147.
Језичка култура: Припрема за писмени задатак
148.
Језичка култура: Четврти школски писмени задатак
149/
150
Граматика: Врста и служба речи
151/
152.
Граматика: Падежи
153.
Граматика: Контролна вежба
154/
155.
Језичка култура: Исправак писменог задатка
156/
157.
Књижевност, лектира: Робинзон Крусо, Данијел Дефо
158.
Језичка култура: На пустом острву (домаћи задатак)

117.
Књижевност: Песме о мајци (избор),  Бранко В. Радичевић
118.
Књижевност: Прва бразда,  Милован Глишић
119.
Књижевност: Прва бразда,  Милован Глишић
120.
Језичка култура: Припрема за писмени задатак
Радостан догађај у мојој породици
121.
Језичка култура: Трећи школски писмени задатак
122.
Правопис: Вежбања
123.
Књижевност: Десетица, Иван Цанкар
124.
Језичка култура: Форме приповедања
125.
Језичка култура: Изражајно читање
126.
Језичка култура: Исправак писменог задатка
127.
Језичка култура: Исправак писменог задатка
128.
Граматика: Глаголи
129.
Граматика: Глаголски облици
130.
Језичка култура: Писмо
131.
Правопис: Употреба интерпункције
132.
Граматика: Вежбање
133.
Књижевност: Песма о песми, Јован Јовановић Змај
134.
Граматика: Речце
135.
Граматика: Везници
136.
Књижевност: Мостови, Иво Андрић

Редни
број
часа

Наставна јединица
65.
Граматика: Инструментал
66.
Језичка култура: Стилске вежбе
67.
Правопис: Писање запете
68.
Граматика: Локатив
69/70.
Књижевност: Биберче, Љубиша Ђокић
71.
Језичка култура: О драми и позоришту
72.
Језичка култура: Припрема за писмени задатак
73.
Језичка култура: Други школски писмени задатак
74.
Граматика: Падежи
75.
Књижевност: Кирија, Бранислав Нушић
76.
Граматика: Врсте речи, служба речи и падежи
77.
Граматика: Контролна вежба
78/79.
Језичка култура: Исправак писменог задатка
80.
Књижевност: Кирија, Бранислав Нушић
81.
Правопис: Управни и неуправни говор
82.
Граматика: Падежи
83.
Граматика: Реченични чланови
84.
Језичка култура: Зимске радостиРедни број часа

Новембар

Наставна јединица
44/45.
Књижевност: Поход на Мјесец, Бранко Ћопић
46.
Граматика: Заменице
47.
Књижевност: Чича Јордан, Стеван Сремац
48.
Језичка култура: Изражајно читање
49.
Граматика: Генитив
50.
Језичка култура: Чудесни свет детињства (домаћи задатак)
51.
Књижевност: Шашава песма, Мирослав Антић
52.
Језичка култура: Правилан (из)говор
53.
Језичка култура: Изражајно рецитовање
54.
Граматика: Бројеви
55/57.
Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен
58.
Граматика: Датив
59.
Граматика: Вежбања
60.
Граматика: Акузатив
61.
Граматика: Објекат
62.
Правопис: Вежбања
63/64.
Књижевност: Капетан Џон Пиплфокс, Душко Радовић


2 коментара: